Ronald Waterman Leeftijd | Ronald Waterman MSc, PhD richt zich op het vinden van antwoorden op de vraag hoe we evenwichtige en geïntegreerde oplossingen kunnen ontwikkelen op het gebied van ruimte, economie en milieu op basis van bestaande en toekomstige uitdagingen op het gebied van duurzame kust- en deltagebiedontwikkeling op het principe van Building with Nature.

Ronald Waterman Leeftijd
Ronald Waterman Leeftijd

en het duurzaam gebruik en aanpassen van binnenwateren en hun waterfronten op basis van Aquapuncture, een concept ontwikkeld in samenwerking met Jaap Brouwer.

Ronald Waterman MSc, PhD is onderzoeker aan de Geïntegreerd kustgebiedbeheer , ook bekend als geïntegreerd kustbeheer , of geïntegreerde kustplanning, is een kustbeheerproces voor het beheer van de kust dat een geïntegreerde benadering hanteert voor alle aspecten van het kustgebied, met inbegrip van geografische en politieke grenzen, in een poging om duurzaamheid op lange termijn te bereiken.

Het wordt ook wel geïntegreerde kustplanning genoemd. De Earth Summit in Rio de Janeiro in 1992 was de katalysator voor de conceptie van dit concept. Details over de International Conference on Zero-Waste Management (ICZM) worden uiteengezet in de werkzaamheden van de top, namelijk in Agenda 21, hoofdstuk 17.

Hij werkt in ongeveer 50 landen en geeft advies aan regeringen en internationale organisaties over geïntegreerde kust- en deltastrategieën, waaronder de integratie van land in water en water in land, evenals de integratie van land in water.

Misschien niet toevallig, want op de grens tussen water en land zijn vaak beschavingen en culturen ontstaan, met name in kust- en deltalocaties. Daarom mag het geen verrassing zijn dat aan het begin van de eenentwintigste eeuw 80 procent van ‘s werelds grootste stedelijke concentraties geconcentreerd zijn in de regio.

Ga om te beginnen niet verder dan onze Randstad Holland, een multi-core netwerk deltametropool met een blauwgroen hart aan de binnenkant en kustgedeelten aan de buitenkant, dat om de hoek ligt.

Ronald Waterman Leeftijd
Ronald Waterman Leeftijd

Tot deze groep behoren de steden Tokyo en Shanghai; Manilla en Jakarta; Singapore; Mumbai en Calcutta; Karachi en Lagos; Alexandrië en Caïro; Buenos Aires; Rio de Janeiro; New York en Los Angeles; en Istanboel.

In al deze gevallen is er zonder uitzondering schaarste aan beschikbare lokale ruimte voor wonen, werken, recreëren en infrastructuur. De noodzaak om milieu-, natuur- en landschappelijke kwaliteiten te beschermen en waar mogelijk te versterken wordt steeds duidelijker.

Op zijn proefschrift ‘Geïntegreerd kustbeleid via bouwen met de natuur’ promoveerde Ronald Waterman aan de Technische Universiteit Delft. Ronald is een van mijn grootste helden in mijn leven, en ik zou niet trotser op hem kunnen zijn vandaag, of een andere dag dit jaar.

Hoe uniek hij ook was, zijn ontwikkeling vond plaats in een unieke setting met unieke mensen.Al deze alternatieven worden over de hele wereld afzonderlijk of in combinatie gebruikt. Kiest u voor de zeezijde, dan heeft u unieke mogelijkheden voor de toepassing van multifunctioneel gebruik.

Duurzame ontwikkeling van kustgebieden is dan ook een belangrijk veelzijdig instrument om adequaat in te spelen op het ruimtegebrek en tegelijkertijd unieke kansen te bieden voor een betere kustveiligheid en voor verbetering van het watersysteem.

Een onderzoeksinstituut onder het ministerie van Milieu, Bos en Klimaatverandering (MoEF&CC), de regering van India, het National Center for Sustainable Coastal Management (NCSCM) in Chennai heeft een missie om de Indiase kust op een duurzame manier te beheren.

Ronald Waterman Leeftijd
Ronald Waterman Leeftijd

Op 15 juli 2017 heeft de geachte minister Dr. Harsh Vardhan heeft officieel het nieuw gebouwde NCSCM-gebouw in New Delhi ingewijd.

You may also like...