Rob Jetten Afkomst | Rob Arnoldus Adrianus Jetten is een Nederlandse politicus die lid is van de Democratische Partij 66. Tijdens zijn ambtstermijn daar was hij de fractievoorzitter van de Tweede Kamer.

Rob Jetten Afkomst
Rob Jetten Afkomst

Hij werkte als fractievoorzitter van 9 oktober 2018 tot 18 maart 2021 en deed dat opnieuw van 25 mei tot 28 september 2021. De oud-burgemeester van Nijmegen en vice-voorzitter van de Jonge Democraten was de heer Jetten gemeenteraadslid daarvoor.

Hij is in dienst van ProRail als regiomanager bouwmanagement regio Noord-Oost. Jetten was tot aan zijn degradatie tot fractievoorzitter een leidende stem in economische zaken, klimaatverandering en energiebeleid, gaswinning, bodemdegradatie en democratische hervormingen.

Momenteel houdt hij zich bezig met medische ethiek.’s Avonds na het aanmeren van Theo van Gogh werd in mijn woonplaats Uden een Turkse basisschool in brand gestoken in de fik.

Het bleek een kwajongensstreek van jongens uit mijn voetbalteam te zijn, maar de buitenwereld greep in omdat de stad een groot probleem had met extreemrechtse jongeren.

Ik hoopte te zien dat de dingen anders waren na een aantal jaren op dezelfde plek te zijn geweest. Op regelmatige basis organiseren we verschillende activiteiten en discussies in de gemeenschap.

Rob Jetten Afkomst
Rob Jetten Afkomst

Ik heb politiek altijd interessant gevonden, maar het is me de laatste tijd duidelijk geworden dat je initiatief moet nemen, ook al ben je er momenteel niet bij betrokken.

De komende jaren zullen we extra moeten investeren in onderzoek en een efficiëntere integratie van vluchtelingen. We kunnen meer economische groei stimuleren door innovatieve ondernemers en bedrijven beter te ondersteunen.

En we moeten blijven werken aan gestroomlijnde mobiliteitsoplossingen voor grote steden en metropolitane gebieden om ervoor te zorgen dat kansen voor iedereen beschikbaar zijn, op briefpapier en op figuurlijke basis.

Rob Jetten is geboren op 25 mei 1987 in Veghel en woont momenteel in Ubbergen. Hij werkt nu in totaal vier jaar in de Tweede Kamer, om precies te zijn 1715 dagen.

Als beleidsadviseur van de D66-fractie in de Eerste Kamer der Staten-Generaal en als voorzitter van de Jonge Democraten begon Jetten zijn politieke loopbaan.

Daarnaast was hij tussen 2010 en 2017 lid van de gemeenteraad van Nijmegen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen 2017 werd hij gekozen tot lid van de Tweede Kamer.

Jetten klom vervolgens op tot woordvoerder van de standpunten van zijn partij over klimaatverandering, energie en gas, spoorwegen, democratische vernieuwing en economische zaken.

Toen Rob een klein kind was, speculeerden zijn ouders dat hij misschien een carrière in de horeca zou nastreven. Ze hadden gelijk. In Yvonne’s woorden: “Hij sleepte altijd potten, pannen en lepels de kamer in, waar hij ging zitten en ermee speelde.

” Als ik aan het koken was, wilde hij altijd bij mij aan de balie zitten.” Later in de week werkte hij in de horeca, met name in het restaurant Groen in Uden in de weekenden.

Rob Jetten Afkomst
Rob Jetten Afkomst

Ze huurden Rob in om als verkoper te werken. Hij was het met mij eens. Toen hij Hout-Brox verliet, aarzelde hij niet om een ​​brief te schrijven aan het management van het bedrijf, waarin hij zijn observaties uiteenzette en verbeterpunten voorstelde.