Nicolette Pinkster Leeftijd | Johan Remkes kreeg bij zijn afscheid als commissaris van de Koning de gouden provinciale penning, de hoogste onderscheiding die de provincie toekent. Tijdens het evenement waren er warme woorden van onder meer premier Mark Rutte en minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren.

Nicolette Pinkster Leeftijd
Nicolette Pinkster Leeftijd

Zijn vrouw is echter van mening dat er geen sprake kan zijn van vakantie omdat “hij eerst zijn papieren moet opruimen, en er zijn veel papieren.”

Zijn vrouw, Nicolette Pinkster, kijkt er ook naar uit om meer quality time met haar man door te brengen. “Noord-Holland heeft voor een geweldige ervaring gezorgd. Ik kijk er echter naar uit om meer tijd met hem door te brengen. Als hij klaar is met schoonmaken, is het tijd om met zijn gezin op vakantie te gaan, inclusief reizen en fietsen.”

Voorafgaand aan de vergadering van Provinciale Staten ter ere van Remkes’ pensionering vond het symposium ‘Integriteit en kwaliteit van het openbaar bestuur’ plaats. Remkes werd bij de openingsceremonie omschreven als ‘authentiek’ door premier Mark Rutte.

Daarna onderzocht Herman Pleij, emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, de integriteit en kwaliteit van het openbaar bestuur vanuit historisch perspectief. In Nederland is het onderwijs volgens hem het nieuwe ‘oplaadpunt’ voor het vaststellen van normen en waarden.

Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, sprak tijdens haar presentatie over de relatie tussen overheid en volk. Hij kwam tot de conclusie dat leven in vrijheid verbinding vereist. ‘En voor verbinding is communicatie nodig. Daarna, en alleen dan, kunnen we praten over goed en eerlijk bestuur.

‘Luisteren, praten, de dialoog aangaan en begrijpen zijn essentieel’, stelde Johan Remkes aan het einde van het symposium. Dit betekent echter niet dat je automatisch moet reageren op iedereen die belt. Als parlementslid en bewindvoerder ben je verantwoordelijk voor je eigen handelen en besluiten.

‘En je moet het accepteren.’ Geïnteresseerden kunnen de buitengewone vergadering van de Staten van Amerika nog een keer bekijken op YouTube.

Remkes behaalde zijn Bachelor of Economics aan de Rijksuniversiteit Groningen na daar economie te hebben gestudeerd. Remkes was van juli 1975 tot november 1977 voorzitter van de politieke jongerenorganisatie JOVD, een functie die hij bekleedde tot aan zijn dood in november 1977.

Nicolette Pinkster Leeftijd

In zijn vorige functie als gedeputeerde van Groningen was Remkes van mei 1982 tot oktober 1993. Remkes wordt op 26 oktober 1993 gekozen in de Tweede Kamer, waar hij als frontbencher en woordvoerder van de Wooncommissie fungeert.

Direct na de verkiezingen van 1998 werd Remkes benoemd tot staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in het kabinet-Kok Tweede, dat op 3 augustus van dat jaar aantrad.

Na de verkiezingen van 2002 werd Remkes benoemd tot vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet Balkenende Eerste, dat op 22 juli 2002 aantrad, maar wegens gebrek aan van fondsen.

Na de verkiezingen van 2003 werd Remkes benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet Balkenende II. Er werd aangekondigd dat het kabinet zou worden vervangen door het waarnemend kabinet-Balkenende Derde, waarbij Remkes op 30 juni 2006 zijn functie behield.

Na de verkiezingen van 2006 werd Remkes op 30 november 2006 herkozen in de Tweede Kamer, waar hij fungeerde als frontbencher en woordvoerder van Binnenlandse Zaken. De volgende maand kondigde Remkes aan dat hij niet zou deelnemen aan de verkiezingen van 2010 en dat hij niet zou dienen in het nieuwe kabinet.

Remkes is na de verkiezingen van 1998 benoemd tot staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in het kabinet Kok II en is op 3 augustus 1998 in dienst getreden.

Naar aanleiding van de conclusies van het NIOD-rapport over het bloedbad in Srebrenica tijdens de Bosnische oorlog trad het kabinet Kok II op 16 april 2002 af, maar bleef tot het einde van het jaar in een demissionaire hoedanigheid dienen.

Nicolette Pinkster Leeftijd
Nicolette Pinkster Leeftijd

Remkes werd op 23 mei 2002 herkozen in de Tweede Kamer, na de uitslag van de verkiezingen van 2002. Na de kabinetsformatie Balkenende I in 2002 werd Remkes benoemd tot vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en trad hij op 22 juli 2002 in functie.

You may also like...