Neelie Kroes Leeftijd | Neelie Kroes is een gepensioneerde Nederlandse politica van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en zakenvrouw die van 22 november 2004 tot 1 november 2014 Europees commissaris was. Ze werd in 2004 benoemd en bekleedde die functie tot 2014.

Neelie Kroes Leeftijd
Neelie Kroes Leeftijd

Neelie Kroes, de dochter van een Rotterdamse vervoerder, heeft tussen 1971 en 2014 verschillende functies bekleed als VVD-politica. Ze is geboren in Rotterdam. Ze werd in 1971 verkozen in het Huis van Afgevaardigden, waar ze de woordvoerster was van de transport- en onderwijscommissies.

Als staatssecretaris van Verkeerszaken en PTT-zaken op het eerste ministerie Van Agt (1977-1981) speelde zij een belangrijke rol. Daarna was mevrouw Kroes onder meer minister van Verkeer en Waterstaat in het kabinet Lubbers I (1982-1986) en het kabinet Lubbers II (1986-1992).

De PTT is onder haar toezicht naar Groningen verspreid en zij was onder meer in die functie verantwoordelijk voor de privatisering ervan. In 2007 stopte ze met die functie. Na haar vertrek bij het ministerie werd ze president van de Universiteit Nijenrode, waar ze verschillende verantwoordelijkheden in het bedrijfsleven had.

Toen Neelie Kroes minister van Verkeer en Waterstaat was in de kabinetten Lubbers I en Lubbers II, was zij de eerste vrouw in Nederland. Daarna werd ze benoemd tot Europees commissaris.

Als commissaris voor Mededinging van de Europese Unie maakte ze een zeer goede eerste indruk. Neelie Kroes stond op het moment van haar benoeming als 47e op de Forbes-lijst van ‘De 100 machtigste vrouwen ter wereld’.

Toen haar loopbaan bij de overheid eindigde, werd ze ambassadeur voor StartUp Delta en voorzitter van de beleidsadviesraad voor Uber, een internationale taxistartup.

In november 2004 werd Neelie Kroes benoemd tot EU-commissaris voor Mededinging, als opvolger van de Italiaan Mario Monti, die deze functie sinds 2001 bekleedde.

Kroes werd de eerste vrouwelijke Europese commissaris van Nederland. Onder haar leiding was zij onder meer verantwoordelijk voor de goedkeuring van fusies en overnames van grote bedrijven.

Ze beoordeelde ook verzoekschriften voor staatssteun aan bedrijven die door regeringen waren ingediend. Daarnaast heeft de Competition Commission rechtszaken aangespannen tegen bedrijven zoals Microsoft die werden verdacht van oneerlijke handelspraktijken.

Ze vervulde deze functie en keurde onder meer de overname van Doubleclick door Google goed. Mede als gevolg hiervan is Google vandaag de dag uitgegroeid tot de meest prominente speler op het gebied van internetadvertenties.

Neelie Kroes Leeftijd

Na de kredietcrisis moest een aantal banken die staatssteun hadden gekregen, zoals het Nederlandse bank- en verzekeringsbedrijf ING, noodgedwongen de deuren sluiten.

In de tweede Barroso-commissie werd ze in 2010 benoemd tot Europees commissaris voor de Digitale Agenda. De Europese Commissie diende op 19 mei 2010 de Digitale Agenda voor Europa in[9] en werd op 20 mei 2010 door het Europees Parlement aangenomen. .

Ondersteuning voor de Digitale Agenda voor Europa komt in de vorm van het EU Digital Competitiveness Report, dat ook werd uitgebracht op 19 mei 2010. Ze is een pleitbezorger voor het gebruik van gratis en open source software .

Van 2010 tot heden was ze commissaris bij de Broadband Commission for Digital Development, die het gebruik van breedbandtechnologieën promoot als een essentiële factor voor sociale en economische ontwikkeling.

De mogelijkheid dat ze in 2010 premier van Nederland zou worden, toen Mark Rutte in de Tweede Kamer bleef vanwege vertraging in de vorming van het nieuwe kabinet, kwam in 2010 ter sprake. Ze weigerde commentaar te geven. Rutte daarentegen klom uiteindelijk op tot premier.

Nadat Karl-Theodor zu Guttenberg in maart 2011 ontslag nam als Duitse minister van Defensie vanwege beschuldigingen van plagiaat, nodigde Kroes hem uit om te dienen als adviseur voor de No Disconnect-strategie van de Europese Commissie, die tot doel heeft internetvrijheid te bevorderen.

In december 2011 kondigde Kroes aan dat zu Guttenberg zou toetreden tot de Europese Commissie als onderdeel van haar No Disconnect-strategie, die tot doel heeft internetvrijheid te bevorderen.

Ze wilde geen deel uitmaken van de biografie van haar leven die in 2011 werd uitgebracht, omdat ze er niet als deelnemer aan wilde worden gezien. Hiervoor is een oprecht gesprek met Story nodig.

Zeker omdat het privéleven van onze voormalige VVD-minister van Verkeer en Waterstaat een mijnenveld van boeiende verhalen is gebleken. Na nader onderzoek wordt ontdekt dat de single Neelie regelmatig tot laat in de nacht mannelijke bezoekers ontvangt:

Neelie Kroes Leeftijd
Neelie Kroes Leeftijd

een bezoek van de bekende choreograaf Hans van Manen, die dan langskomt voor een drankje en routinematig een joint rookt. “Hans is mijn buurman en hij komt wel regelmatig langs”, zegt Neelie