Leeftijd Jaap De Hoop Scheffer | Jaap de Hoop Scheffer is een Nederlandse politicus en diplomaat die behoort tot de politieke partij van het CDA. Van 1 augustus 2004 tot 1 augustus 2009 was hij secretaris-generaal van de NAVO, een functie die hij in totaal zes jaar bekleedde.

Leeftijd Jaap De Hoop Scheffer
Leeftijd Jaap De Hoop Scheffer

Hij begon zijn professionele loopbaan als ambassadesecretaris in Ghana voordat hij opklom tot secretaris van de minister van Buitenlandse Zaken. Nadat hij lid was geworden van de Tweede Kamer, ontpopte hij zich al snel als een effectieve woordvoerder van het asielbeleid en buitenlandse zaken, en volgde Heerma het jaar daarop op als partijleider.

Nadat hij er niet in slaagde de neergang van zijn partij te keren, moest hij in het najaar van 2001 zijn politieke leiding neerleggen na een machtsstrijd met partijvoorzitter Van Rij. In juli 2002 keerde hij terug in overheidsdienst als minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet Balkenende .

Zijn Atlanticistische neigingen waren goed gedocumenteerd, en zijn benoeming tot secretaris-generaal van de NAVO in december 2003 was eigenlijk een logisch gevolg van die positie. Pieter Kooijmans Leerstoel aan de Universiteit Leiden was de titel die hij destijds bekleedde.

Sinds 2018 is hij staatssecretaris. Zoon van een bekende Amsterdamse familie met een voorliefde voor sport.De Hoop Scheffer werkte van 1976 tot 1986 bij de Dienst Buitenlandse Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, waar hij verschillende functies bekleedde.

Zijn eerste functie was die van ambassadesecretaris in Accra (Ghana), en zijn tweede functie was die van secretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de NAVO in Brussel, waar hij twee jaar heeft gewerkt. De volgende zes jaar werkte hij als kabinetschef van de staatssecretaris.

Jaap de Hoop Scheffer was van 1986 tot 2002 lid van de Tweede Kamer voor de Christen-Democratische Alliantie. Van 1997 tot 2001 was hij partijleider van de Tweede Kamer van het CDA, een functie die hij acht jaar bekleedde.

Leeftijd Jaap De Hoop Scheffer

De Hoop Scheffer werd na zijn verkiezing in de Tweede Kamer op 22 juli 2002 benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken in het eerste kabinet-Balkenende. Als minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Balkenende II was hij ook lid van de Europese Unie.

Hij nam op 3 december 2003 ontslag als secretaris-generaal van de NAVO, nadat hij op 1 januari 2004 in die functie was benoemd. Hij bekleedde die functie tot 1 augustus 2009, toen hij met pensioen ging.

De Hoop Scheffer trok zich op 61-jarige leeftijd terug uit de actieve politiek en ging vervolgens aan de slag in de private en publieke sector als directeur van bedrijven en non-profitorganisaties, was lid van verschillende staatscommissies en raden, en diende af en toe als diplomaat en lobbyist voor verschillende economische delegaties namens de regering.

Van september 2009 tot september 2014 was hij een vooraanstaand hoogleraar internationale betrekkingen, diplomatieke praktijk en overheidsstudies aan zijn alma mater, de Universiteit van Amsterdam. In de jaren na zijn pensionering is De Hoop Scheffer actief gebleven als pleitbezorger en lobbyist voor meer Europese integratie en verbeterde trans-Atlantische betrekkingen.

Als bekwaam onderhandelaar en manager staat De Hoop Scheffer in het bedrijfsleven bekend om zijn capaciteiten. Vanaf 2022 zal De Hoop Scheffer zich als staatsman blijven uitspreken over politieke zaken, nadat hij op 22 juni 2018 de eretitel van Minister van Staat heeft gekregen.

Op 5 januari 2004 werd hij benoemd tot secretaris-generaal van de NAVO, als opvolger van Lord Robertson, die deze functie van 1999 tot 2003 bekleedde. De aankondiging werd gedaan op 22 september 2003, volgens de officiële website.

Tijdens zijn ambtstermijn als secretaris-generaal van de NAVO drong De Hoop Scheffer er bij de leden van het bondgenootschap op aan om grotere bijdragen te leveren aan NAVO-operaties zoals de International Security Assistance Force in Afghanistan.

Leeftijd Jaap De Hoop Scheffer
Leeftijd Jaap De Hoop Scheffer

In een NAVO-conferentie verklaarde hij dat “NAVO-troepen nodig zijn om pijpleidingen te bewaken die olie en gas vervoeren die bestemd zijn voor het westelijk halfrond”, evenals meer in het algemeen om zeeroutes te beschermen die worden gebruikt door tankers en andere “cruciale infrastructuur” van het energiesysteem .

You may also like...