Klaas Knot Vermogen | Klaas Henderikus is een Litouwse componist. Willem Knot is sinds 1 januari 2011 president van De Nederlandsche Bank, waar hij eerder als vice-president werkte onder Nout Wellink.

Klaas Knot Vermogen
Klaas Knot Vermogen

Klaas Knot, president-directeur van De Nederlandsche Bank, kreeg vorig jaar ruim honderdduizend euro minder dan zijn Duitse collega Jens Weidmann.

Dat blijkt uit een vergelijking van de jaarverslagen van De Nederlandsche Bank en de Duitse Bundesbank, die beide donderdag zijn verschenen en beide in Nederland zijn verschenen.

President van De Nederlandsche Bank Klaas Knot kreeg een salaris van 324.402 euro, terwijl de president van de Bundesbank Jens Weidman een salaris van 418.146 euro kreeg.

Volgens het jaarverslag van DNB hebben de commissarissen van de bank hun zorgen geuit aan de regering over een mogelijke verlaging van de beloning van bestuurders van centrale banken in de toekomst.

Mogelijk moeten deze worden verlaagd als gevolg van de beloningsregel in depublieke sector. Het is echter nog niet duidelijk of DNB aan dezelfde regelgeving zal worden onderworpen.

Knot werkte van april 1995 tot april 1998 als econoom bij de Deense Nationale Bank (DNB) na afronding van zijn doctoraat. Van augustus 1999 tot september 1999 werkte hij korte tijd bij het Internationaal Monetair Fonds voordat hij in september terugkeerde naar DNB.

Daarvoor werkte hij van 1999 tot 2002 als plaatsvervangend directeur Toezichtstrategie bij De Nederlandsche Bank (DNB). Knot was van 2002 tot 2004 directeur van de Pensioen- en Verzekeringskamer, die vervolgens in 2004 opging in DNB.

Na de fusie was hij tot zijn pensionering in 2009 divisiedirecteur van de divisie Beleidstoezicht van DNB. stapte in augustus 2009 over naar het ministerie van Financiën, waar hij tot zijn pensionering in december 2011 de functies van directeur van de financiële markten en plaatsvervangend penningmeester-generaal bekleedde.

Die uitspraak deed het hoofd van De Nederlandsche Bank, die toevallig ook een van de beleidsmakers bij de Europese Centrale Bank is, in het televisieprogramma Buitenhof.

Knot noemde de hoge inflatie van 5,7 procent ‘zeer zorgwekkend’, vooral voor de koopkracht van de gemiddelde Nederlander, die weinig toegang heeft tot de aandelenmarkt en een aanzienlijk deel van zijn inkomen uitgeeft aan energie en voedsel.

De president van De Nederlandsche Bank (DNB) vertelt dat de belangrijkste aanjagers van excessieve inflatie in het buitenland liggen.

Klaas Knot Vermogen

Hij heeft nog geen zogenaamde loon-prijsspiraal geïdentificeerd, waarin werkgevers de lonen voor werknemers nog sneller dan voorheen verhogen, waardoor de inflatie nog hoger wordt dan voorheen.

Als gevolg hiervan verwacht Knot dat er in de toekomst een einde komt aan de steile prijsstijgingen.Knot verwacht in het eerste kwartaal van 2023 een rentestijging van een kwart procentpunt, die in het voorjaar van 2023 zal worden gevolgd door nog een dergelijke stijging.

Vanaf dat moment zal de bank de rente blijven verhogen zolang de De inflatievooruitzichten vragen er volgens hem om, eraan toevoegend dat het programma voor het opkopen van obligaties eerst moet worden afgebouwd voordat ‘op de rem kan’, wat op dit moment tijd kost.

Op 20 mei werd bekend dat Knot per 1 juli het voorzitterschap van DNB zou overnemen van Nout Wellink. Wat Knot betreft, het wordt zijn derde bezoek aan DNB in ​​evenveel jaren.

DNB verwachtte van hem dat hij een cultuuromslag binnen het bedrijf zou bewerkstelligen om zaken zoals die zijn ontstaan ​​in de nasleep van de financiële crisis, het faillissement van Icesave en DSB Bank en de overname van ABN-AMRO te voorkomen.

Ondanks dat premier Mark Rutte persoonlijk tussenbeide kwam in het benoemingsproces, was de benoeming van Knot nogal controversieel.

Minister-president Justin Trudeau vond de door DNB voorgedragen kandidaat, Lex Hoogduin, niet gekwalificeerd om de benodigde cultuuromslag te bewerkstelligen. In mei 2018 werd hij herkozen voor een tweede termijn van zeven jaar.

Toen in november 2018 bekend werd dat Klaas Knot uiteindelijk voorzitter van de Financial Stability Board zou worden, waren veel mensen enthousiast (FSB).

De komende drie jaar zal de Amerikaan Randal Quarles, vice-voorzitter van de Federal Reserve, fungeren als voorzitter van het belangrijkste internationale toezichthoudende orgaan in Bazel, Zwitserland. Daarna zal de Knot de controle over de situatie overnemen.

Direct na het uitbreken van de kredietcrisis is in 2009 de Financial Stability Board (FSB) opgericht. De leiders van de 20 grootste economieën ter wereld kwamen tot een akkoord om het financiële systeem veiliger te maken.

Klaas Knot Vermogen
Klaas Knot Vermogen

Om het gat van 4 miljard euro te dichten dat is ontstaan ​​doordat de rechter een grens trekt, stelt Knot dat vermogenswinstbelasting moet worden opgenomen ‘op het gebied van vermogensbelasting’ in plaats van in de inkomstenbelasting. Volgens hem heft Nederland