Beatrice De Graaf Ziek | De Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht is de thuisbasis van de Nederlandse hoogleraar Beatrice A. de Graaf. Ze wordt vaak in de media geciteerd als een autoriteit op het gebied van terrorisme.

Beatrice De Graaf Ziek
Beatrice De Graaf Ziek.

Professor Beatrice de Graaf doceert geschiedenis van internationale betrekkingen en mondiaal bestuur aan de Universiteit Utrecht. Ze staat bekend als een academicus die wetenschappelijke onderwerpen op een voor het grote publiek begrijpelijke manier weet over te brengen.

Sinds het begin van haar werk heeft ze er altijd naar gestreefd theoretische ideeën over terrorisme en veiligheid door middel van de media toegankelijk te maken voor autoriteiten en een breder publiek.

De Graaf is in hart en nieren historicus, maar erkent dat veiligheid en terreur psychologische en sociale componenten hebben die ze graag onderzoekt. Als onderdeel van haar afdeling en team werkt ze samen met academici op het gebied van bestuurskunde, recht, sociale psychologie en onderwijstheorie.

Zo heeft ze samen met de pedagogiekprofessoren Micha de Winter en Maritte de Haan een lestechniek ontwikkeld om studenten voor te lichten over terrorisme, terrorismebestrijding en deradicalisering.

De woede, angst en hulpeloosheid van leerlingen als gevolg van terroristische gruweldaden kunnen worden aangepakt door het gebruik van een speciale app, die zich nu in de proeffase bevindt, maar in september 2018 voor het grote publiek beschikbaar zal zijn.

Lid van de European Council on Foreign Relations en het European Expert Network on Terrorism Issues . Samen met Alexander Rinnooy Kan waren zij medevoorzitters van de Nationale Wetenschapsagenda. Zij adviseert zowel publieke als zakelijke instanties zoals politie, gemeenten en ministeries in binnen- en buitenland.

Bij actualiteitenprogramma’s als De Wereld Draait Door is De Graaf een veelgevraagd en veelgevraagd spreker.Terroristische dreigingen kunnen door Beatrice de Grace worden gezien als een baken van wijsheid en rust, die als geen ander het beeld weet weer te geven.

Beatrice De Graaf Ziek
Beatrice De Graaf Ziek

Er is weinig tijd voor ontspanning in haar leven: ze geeft leiding aan 46 mensen, doet onderzoek en schrijft boeken; ze leest tot zes boeken per week; ze heeft drie kleine kinderen en helpt ook op school; ze verschijnt routinematig op televisie; en ze geeft leiding aan 46 mensen, doet onderzoek en publiceert boeken. En ook in de kerk.

In deze turbulente tijden is Beatrice de Graaf, hoogleraar terrorisme en veiligheid, weer prominent aanwezig in de media. Voor het zomernummer van Bazaars José Rozenbroek praatte ze met hem over Nietzsche, nurture en het nest waar ze vandaan kwam.

Te midden van de heerlijke lentezon lijkt alles aan Beatrice de Graaf ook vrolijk: haar roodblonde haar, haar sproeten, haar felgekleurde outfit en haar gastvrije houding als ze haar bezoeker naar haar kantoor rijdt en thee serveert in het historische centrum van de stad. De gember-citroenthee die ze tevoorschijn tovert is veel lekkerder, zegt ze, dan die beneden.

De hoogleraar Geschiedenis van Internationale Betrekkingen & Global Governance wordt steeds prominenter. Het publiek is blij met haar. Voor het evenement Zomergasten van vorig jaar zorgde ze voor een onvergetelijke ervaring door boeiende stukjes en anekdotes te delen.

Daarnaast is ze columnist voor NRC, docent en sinds januari van dit jaar medevoorzitter van de Wetenschapsagenda. De Graaf is lid van De Jonge Akademie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, de European Council on Foreign Relations en andere adviesorganen op het gebied van nationale en internationale veiligheid.

Ze weegt vaak mee bij het breken van nieuwsverhalen over terrorisme als autoriteit in het veld.De Graaf was van november 2004 tot juni 2013 voorzitter van de Vereniging van Christelijke Historici. Toen Transparant , het kwartaalblad van de VCH, in 1998 werd opgericht, werd ze benoemd tot hoofdredacteur.

Beatrice De Graaf Ziek
Beatrice De Graaf Ziek

ChristenUnie-lid en zesde op de partijlijst van kandidaten voor de Senaatsverkiezingen in 2015.Met Alexander Rinnooy Kan is Beatrice de Graaf op 23 januari 2015 benoemd tot covoorzitter van de Nationale Wetenschapsagenda.