Blogs Trending

Hugo De Jonge Lengte

Hugo De Jonge Lengte | In het kabinet-Rutte Derde is Hugo Mattheüs de Jonge sinds 2017 eerste vicepremier van Nederland en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Hugo De Jonge Lengte
Hugo De Jonge Lengte

Het CDA heeft hem in 2020 verkozen tot de leiding van de organisatie voor de aanstaande algemene verkiezingen, die in 2021 zullen plaatsvinden.

Een paar maanden na zijn verkiezing trok hij zich terug, bewerend dat het voor hem onmogelijk was om zijn positie als minister van Volksgezondheid die samen met zijn partijleiding verantwoordelijk is voor de reactie op de COVID-19-pandemie.

Hugo de Jonge (1977) is sinds 26 oktober 2017 vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet Rutte III.

De taken van oud-minister Bruins zijn op 19 maart 2020 door hem overgenomen en hij was in die tijd primair verantwoordelijk voor de (medische) aanpak van de Coronacrisis.

Hugo de Jonge was van 2010 tot 2017 wethouder onderwijs, jeugd en (sinds 2014) zorg van het CDA in de gemeente Rotterdam. Eerder was hij onder meer politiek medewerker van minister van Onderwijs Maria van der Hoeven en Marja van Bijsterveldt.

Hij begon zijn professionele leven als leraar en klom later op tot ambtenaar bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Hugo de Jonge is minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en tevens vicepremier van Nederland. De functie van ‘coronaminister’ wordt sinds 19 maart door hem bekleed.

Hugo De Jonge Lengte
Hugo De Jonge Lengte

Hij werkt de klok rond om ons land door deze moeilijke tijd heen te loodsen.’Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn is een fantastische functie. De zorg wordt met passie en toewijding uitgevoerd.

Ik vind het erg leuk om met mensen te praten die in de zorg werken. Ik zou het ook graag voor hen willen verbeteren. Waar komt al die bureaucratie precies vandaan? En belangrijker nog: hoe komen we er vanaf?

Met mijn portfolio hoop ik een positieve impact te hebben in de zorgsector. Werknemers, ouderen, mensen met een handicap, ouders en kinderen hebben allemaal baat bij dit programma.

Het is succesvol als ze merken dat de kwaliteit hoog is, dat ze gewaardeerd worden, dat ze minder eenzaam zijn en dat in hun behoeften wordt voorzien.

Daarnaast heeft de coronacrisis voor extra uitdagingen gezorgd voor zijn ministeriële functie. In maart van dit jaar, nadat minister Bruno Bruins wegens uitputting zijn functie moest neerleggen, werd De Jonge aangesteld om de strijd tegen corona voor onbepaalde tijd op zich te nemen, wat een enorme onderneming was.

‘Als minister van Volksgezondheid heb je de bevoegdheid om beslissingen te nemen over leven en dood. In deze periode ben ik me daar scherper dan ooit van bewust.’

‘Hij zal zich tijdens zijn kabinetsperiode fors blijven inspannen om het publiek te helpen het vertrouwen terug te winnen.’

In de afgelopen jaren hebben we bij veel individuen een gestage afname van het vertrouwen gezien. In mijn zorggebied maken mensen zich zorgen over de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg in het algemeen en de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg voor ouderen in het bijzonder.

Daarnaast geeft in een aantal steden de helft van de ouderen aan extreem eenzaam te zijn. Dat is, denk ik, een serieus waarschuwingssignaal: misschien zijn we vergeten hoe we moeten samenleven.

Ik hoop dat onze samenleving zal heroverwegen hoe belangrijk het is om voor elkaar te zorgen en weer normaal te worden. Ook dit draagt ​​bij aan het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

In Nederland heeft dit geleid tot de uitbuiting van 119.000 kinderen. Dit mogen we als samenleving niet laten gebeuren.’

Voordat hij bij het ministerie kwam, was De Jonge zeven jaar wethouder in Rotterdam, waar hij momenteel woont met zijn vrouw en twee kinderen.

Hugo De Jonge Lengte
Hugo De Jonge Lengte

De jaren daarvoor werkte hij in Den Haag als beleidsmedewerker in de Tweede Kamer en als politiek medewerker van onder meer Maria van den Hoeven en Marja van Bijsterveldt.

Hugo De Jonge Lengte

180 cm

You may also like...