Hans Spekman Vrouw | Hans Johannes Leonardus (Hans) was van 2012 tot aan zijn pensionering in 2017 lid van de Partij van de Arbeid. Hiervoor was hij van 2006 tot heden lid van de Tweede Kamer. Daarnaast was hij wethouder van de gemeente Utrecht.

Hans Spekman Vrouw
Hans Spekman Vrouw

Hij groeide op in een arbeidersgezin met drie zussen en een moeder die hem leerde lezen en schrijven. Hij leerde niet alleen hoe hij voor zichzelf en zijn gezin moest zorgen, maar ook hoe hij voor anderen moest zorgen.

Wie zijn de vrouwen die de meeste impact hebben gehad op PvdA-voorzitter Hans Spekman (50)?DE GROOTTANTE Barbara ‘Mijn grootmoeder, geboren in 1892, werkte hard om zichzelf uit de bittere armoede te verheffen.

Zij en haar zus waren op zoek naar een huis waar ze zich konden vestigen. Daarna trouwden ze met twee broers die hen daarin konden voorzien. Ondanks dat het destijds ongebruikelijk was, besloten mijn oma en haar zus dat ze geen groot gezin wilden.

Als kind kreeg ik te horen hoe ze het voor elkaar hadden gekregen: na het tweede kind hielpen ze zichzelf met een breinaald om het karwei af te maken. Die kinderen zouden de kost kunnen verdienen en vooruitgang kunnen boeken als ze hard zouden werken.

Hans Spekman Vrouw
Hans Spekman Vrouw

Voor mij is het niet de brutaliteit van de methode, maar de absolute vastberadenheid om het beter te maken voor de volgende generatie die het zo effectief maakt.’

Hans Spekman (51) verloor zijn derde zus, verloor de verkiezingen en moest zijn functie als partijvoorzitter van de PvdA (Duitse Democratische Partij) neerleggen.

Toen Spekman afstudeerde van de middelbare school, volgde hij een hbo-opleiding milieukunde aan een plaatselijke universiteit. Later ging hij naar de Universiteit van Amsterdam, waar hij een jaar filosofie studeerde en nog een jaar politicologie en daarbij zijn propedeuse behaalde.

In 1995 werd hij gekozen in de gemeenteraad van Utrecht en in 1997 werd hij benoemd tot partijvoorzitter.Van januari 2001 tot april 2006 was hij als wethouder verantwoordelijk voor Sociale Zaken, Maatschappelijke Opvang en Verslavingszorg, Interculturalisatie, Sport en de Noordwest- en Zuid-districten van de stad Londen.

Daklozenopvang en drugsbehandelcentra voor verslaafden behoorden tot de projecten waarmee hij naam maakte. Zijn administratie verhoogde ook de hoeveelheid tijd die werd besteed aan het onderzoeken van gevallen van fraude, zowel bij uitkeringsontvangers als bij ondernemers, door de oprichting van Regionale Sociale Fraude Teams.

Buitenlanders werden onder zijn toezicht het land uitgezet en hij besteedde bijzondere aandacht aan degenen die het meest bescherming nodig hadden. Spekman is lid van het Ambassadeursnetwerk van Stichting Taal Doet Meer, gevestigd in de regio Utrecht.

Spekman is getrouwd en heeft drie kinderen, volgens zijn bio.Als onderdeel van een particulier wetsvoorstel ter versterking van de positie van ‘gewortelde’ buitenlandse minderjarigen in Nederland, werkte Spekman in 2011 samen met Jol Voordewind (ChristenUnie).

Hans Spekman Vrouw
Hans Spekman Vrouw

Voorgesteld wordt dat jongeren met de vluchtelingenstatus die al meer dan acht jaar moet een verblijfsvergunning worden verleend. De Raad van State heeft een negatief advies uitgebracht.