Fleur Agema Ziekte | Marie-Fleur “Fleur” Agema is een Nederlandse politicus en voormalig ruimtelijk ontwerper die werd geboren in de stad Utrecht. Ze is sinds 30 november 2006 Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Vrijheid.

Fleur Agema Ziekte
Fleur Agema Ziekte

Ze richt haar aandacht op zaken die te maken hebben met mantelzorg.Tweede Kamerlid Fleur Agema, woordvoerder van de PVV, staat bekend om haar onvoorspelbare gedrag.

Het is duidelijk dat ze een passie heeft voor ontwikkelingen in de zorg. De sluiting van bijvoorbeeld (regionale) ziekenhuizen is iets waar ze zich grote zorgen over maakt.

De NRC citeert Fleur, die dit de ‘vernietiging van de ziekenhuiszorg’ noemt, die zegt: ‘We ontmantelen een systeem dat eigenlijk best aardig is.’ Er is meer samenwerking tussen kleinere regionale ziekenhuizen en grotere, meer gespecialiseerde instellingen.

Ik ging met mijn vader om het te zien. Ondanks dat hij met een pijnlijk aneurysma (een uitstulping in een slagader) op de eerste hulp was aangekomen, lag hij in minder dan 45 minuten op de operatietafel in een gespecialiseerd ziekenhuis.

Pas een paar dagen later mocht hij terugkeren naar het nabijgelegen ziekenhuis. Mijn moeder kon niet vervoerd worden naar het gespecialiseerde ziekenhuis omdat ze te ziek was.

Fleur Agema Ziekte
Fleur Agema Ziekte

We konden haar echter naar het plaatselijke ziekenhuis vervoeren om hem te bezoeken. ‘Ik vind het extreem dwaas om alles te slopen terwijl er een groot aantal ouderen wordt verwacht.’ Fleur heeft de laatste tijd veel tijd in ziekenhuizen doorgebracht.

Zowel haar vader als moeder moesten in anderhalf jaar zeven operaties en elf spoedopnames ondergaan. Helaas haalden ze geen van beiden de finish.

Multiple sclerose (MS) is een ernstige zenuwaandoening die zich kan uiten in verschillende symptomen. Na enkele jaren zit een groot aantal MS-patiënten in een rolstoel.

De ziekte is daarentegen niet dodelijk, besmettelijk of erfelijk.
Patiënten met multiple sclerose (MS) hebben een verzwakt immuunsysteem en hun symptomen zijn zeer gevarieerd.

Toen ze in december 2012 aankondigde dat bij haar multiple sclerose was vastgesteld, werd Agema de eerste beroemdheid die dit deed.

Agema nam op 13 januari 2015 zwangerschapsverlof en werd in die functie vervangen door Karen Gerbrands.Ze werd moeder op 17 februari 2015, toen ze het leven schonk aan een dochter.

Zij werd in maart 2003 gekozen in de Provinciale Staten van Noord-Holland als lid van de Pim Fortuyn-lijst, die onder leiding stond van Pim Fortuyn.

Volgens een op 17 oktober 2003 afgelegde verklaring hadden zij en twee andere staatsleden van de Lijst Pim Fortuyn het vertrouwen in het bestuur van de Lijst Pim Fortuyn verloren.

Fleur Agema Ziekte
Fleur Agema Ziekte

Ze verliet de partij in 2004 vanwege haar onvrede over het aanhoudende interne dispuut binnen de organisatie. Als onafhankelijke bleef ze dienen als lid van de Provinciale Staten-Vergadering.

You may also like...