Carry Knoops Leeftijd | Gérardus Godefridus Johannes AlexanderKnoops is een Nederlandse advocaat en strafrechtdeskundige die werkzaam is in Amsterdam. Hij is lid van het advocatenkantoor Knoops’ advocaten in Nederland.

Carry Knoops Leeftijd
Carry Knoops Leeftijd

Knoops volgde van 1977 tot 1980 zijn opleiding aan de pedagogische academie en was daarna tot 1982 officiersopleiding bij het Korps Mariniers, waarna hij werd gepromoveerd tot pelotonscommandant. Aanvankelijk had hij gehoopt een carrière als marien bioloog na te streven.

Na het ondersteunen van troepen die voor de krijgsraad moesten staan, besloot Knoops een carrière bij de wet na te streven.

Het blijkt dat Carry Knoops ziek is en arbeidsongeschikt, terwijl er aanzienlijke vooruitgang is in het bedrijf dat Geert-Jan Knoops en zijn vrouw Carry de afgelopen 10 jaar samen runnen. In Story gaat Geert-Jan in op de omstandigheid waarin zijn vrouw zich bevindt.

Geert-Jan Knoops, een vooraanstaand advocaat, heeft een reeks ongelukkige gebeurtenissen meegemaakt. Door de ziekte van Carry, zijn grote liefde en langdurige juridische partner is het voor hem onmogelijk geworden om aan zijn zijde actief te zijn.

Het feit dat Carry vorige week afwezig was aan de tafel van Jinek, toen de kwestie van piloot Julio Poch werd besproken, leverde verder bewijs dat er iets echt mis was. Geert-Jan en Carry zijn al meer dan tien jaar verwikkeld in een rechtszaak tegen de Nederlandse regering in deze zaak.

Erger nog, Carry lijkt bedlegerig te zijn op een moment dat er onverwachte dingen gebeuren. Het verhaal wordt verteld door Geert-Jan Knoops dat hij en zijn familie niet ingaan op verdere informatie over de ziekte van mevrouw Knoops vanwege de noodzaak haar privacy te beschermen.

Het is op dit moment nog onduidelijk wat er precies aan de hand is met Carry. Hoe dan ook, ze zal haar strijd voor gerechtigheid voor haar cliënt Julio Poch zeker hervatten zodra het weer het toelaat.

Carry Knoops Leeftijd
Carry Knoops Leeftijd

Carry beloofde dat ze “zolang ze konden volhouden om ervoor te zorgen dat gerechtigheid wordt gediend”, aldus haar man, die op televisie sprak. Julio Poch zat acht jaar onterecht vast in Argentinië, ondanks het feit dat hij onschuldig was.

Carry Knoops-Hamburger is niet iemand die zichzelf verheerlijkt. Ze gelooft dat je al het geluk zult ontvangen dat op je pad komt. Zij en haar man, Geert-Jan Knoops, zijn betrokken bij een groot en controversieel bedrijf.

Zo omschrijven Geert-Jan Knoops en Carry Knoops-Hamburger hun huis, waar ze sinds 1994 wonen en waarin ze hun gezin hebben grootgebracht. Nee, wij geloven niet dat dat het geval is.

Laten we aannemen dat we iets grappigs van deze situatie kunnen maken. Onze aanbeveling is om te proberen de prijs van de benodigde vaten te onderhandelen over de prijs van de vaten. Want ja, de Buttons hebben redelijk wat ruimte. Het echtpaar kocht dit huis destijds voor slechts € 4 ton en is geleidelijk in waarde gestegen met minder dan € 8 ton aan hypotheeklasten.

Hij studeerde civiel recht aan de Katholieke Universiteit Brabant, waar hij in 1987 afstudeerde, en strafrecht aan het Willem Pompe Instituut van de Universiteit Utrecht, waar hij in 1992 afstudeerde. Zij en haar echtgenoot hebben twee kinderen. Hij ging aan de slag als strafrechtadvocaat.

Knoops begon zijn juridische loopbaan als medewerker bij het advocatenkantoor van Max Moszkowicz Sr. voordat hij in 1994 zijn eigen praktijk oprichtte met zijn vrouw Carry Hamburger, met wie hij het jaar daarvoor in 1993 was getrouwd. In 1998 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden met een proefschrift getiteld Psychologische overmacht en de ontdekking van het recht.

Hij woont in Nederland. In 2002 richtte hij het Forensic Sciences Expert Centre op om advocaten toegang te geven tot onafhankelijke forensische specialisten, en het jaar daarop werd hij gepromoveerd tot de rang van reserve-majoor bij het United States Marine Corps.

Knoops is op 1 februari 2003 benoemd tot hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht en is daar sindsdien.

Carry Knoops Leeftijd
Carry Knoops Leeftijd

In 2004 studeerde hij cum laude af aan de National University of Ireland, Galway, met een doctoraat. Vanaf 2005 was hij enige tijd voorzitter van het Willem Pompe Instituut, als opvolger van professor Chrisje Brants. In 2009 werd Koops benoeming tot officier in de Orde van Oranje-Nassau officieel.

You may also like...