Anja Schreijer Leeftijd | Anja Schreijer is sinds 2018 directeur algemene infectieziekten bij de GGD in Amsterdam. Daarvoor werkte ze als adviseur infectiepreventie voor onder meer het RIVM, de GGD GHOR NL en de Wereldgezondheidsorganisatie.

Anja Schreijer Leeftijd
Anja Schreijer Leeftijd

In Amsterdam studeerde zij geneeskunde aan het Amsterdam Medisch Centrum (AMC) en na afronding van haar promotieonderzoek aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) zette zij haar studie voort in Utrecht, waar zij uiteindelijk arts Maatschappij en Gezondheid werd met als specialisatie infectieziektebestrijding (2014).

Zij is lid van het Outbreak Management Team omdat zij voorzitter is van het Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding (LOI) (OMT).

Daarnaast is ze lid van een aantal commissies, waaronder de commissies Gezondheidsbescherming en antibioticaresistentie van ZonMw.

“Dit virus leert ons nederigheid”, zegt Anja Schreijer, inwoner van Hengevelde, het gezicht van de GGD tijdens de coronaperiode.

Ze is het niet vergeten en denkt er vaak aan. Over die Amerikaanse collega die in een vlaag van optimisme in de jaren vijftig verklaarde dat infectieziekten geen probleem meer waren in de wereld.

In feite heeft de laatste grote epidemie, de Spaanse griep, lang geleden plaatsgevonden. We hadden ook antibiotica en vaccins bij de hand.

Vanaf dat moment kunnen we geld beter besteden aan onderzoek naar andere ziekten zoals kanker en diabetes. De besmettingen waren geen probleem meer. “De zaak is gesloten.”

Anja Schreijer Leeftijd
Anja Schreijer Leeftijd

Anja Schreijer heeft meer dan een halve eeuw later een ander perspectief. Ze is sociaal-gezondheidsarts met als specialisme infectieziekten en onder meer epidemioloog.

Als teamleider van de GGD in Amsterdam was ze met name in de beginfase van de coronacrisis regelmatig op televisie te zien.

Het Landelijk Overleg Infectieziekten en het Team Outbreak Management (OMT), dat tijdens de huidige crisis als primair adviesorgaan van het kabinet fungeert, zijn beide eerder deze week ingesteld.

Het begon allemaal direct na de kerstvakantie. Een van haar beleidsmedewerkers kwam naar haar toe bij de koffieautomaat en zei: ‘Anja, er is iets aan de hand in Wuhan waarvan ik denk dat het een impact op ons zal hebben.’ En dat is, om het zacht uit te drukken, uiteindelijk gelukt.

Anja Schreijer, evenals de rest van de GGD, bevindt zich sinds februari in crisismodus. Schreijer beschrijft hoe de GGD en infectiebestrijding ineens onder de loep werden genomen, met alle positieve en negatieve gevolgen van dien, in een gesprek waarin via videoconferentie zaken wordt gedaan.

Het woensdag gepubliceerde nieuwsbericht op de website van de GGD maakte geen onduidelijkheid over het feit dat Nederlanders zich schuldig maken aan ‘risicovol gedrag’.

Ze geven feestjes zonder rekening te houden met de anderhalve meter regel. Ze zijn onvermurwbaar in hun weigering om in quarantaine te worden geplaatst, zelfs als ze besmet zijn.

Ze weigeren hun contacten met de GGD te delen, waardoor het onmogelijk is om branden zo snel te blussen. In een brief van de gezondheidsdienst stond: “Dweilen terwijl de kraan openstaat.”

De GGD was tot dan toe vooral het mikpunt van kritiek. De wachttijden bij het callcenter en in de teststraten zijn te lang. Opschalen duurt te lang.

Volgens Schreije, voormalig arts van de maatschappij en gezondheid, “zoeken mensen in tijden van crisis een “zwart huisdier”.

Anja Schreijer Leeftijd
Anja Schreijer Leeftijd

Dat we brede ruggen hebben is voor ons prima. Echter, gezien de snelle toename van de aantal besmettingen in Amsterdam en Rotterdam was het nodig om zelf een signaal af te geven.

Anja Schreijer Leeftijd

43 Years